ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วงศกร จันทระ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วงศกร จันทระ โครงการ F&B สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วงศกร จันทระ และ ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย บทความวิจัย องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่จากมุมมองของลูกค้าชาวไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก