ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฤทธิโยธี นวฤทธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี ร่วมกับ อ.อิทธิศักดิ์ เอกสมบูรณ์สิน ADxercise Let’s Fly to UK (โครงการประกวดโฆษณาเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศอังกฤษ) นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View

 

หน้าหลัก