ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ Café Amazon : Homework Chiangmai ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ Café Amazon : Homework Chiangmai ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ โครงการออกแบบอาคารสำนักงานนางแมวป่า ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ โครงการออกแบบร้านกาแฟโอกาเท่ สาขายูเนี่ยนมอลล์ ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก