ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัมย่า นีน่า ธรรมวิทยา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. รัมย่า นีน่า ธรรมวิทยา A Study of Students’ Perceptions of the Factors Affecting their Academic Performance การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก