ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รับขวัญ ธรรมบุษดี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.รับขวัญ ธรรมบุษดี Urban Cultures that Affect Performance Identity of PDRC Protestors in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รับขวัญ ธรรมบุษดี ชื่อผลงาน เขียนบทและกำกับการแสดงละครเวทีเรื่อง Make It Up ง้อ: รักจนไม่รู้จะพูดยังไง นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์รับขวัญ ธรรมบุษดี เขียนบทละครเวทีเรื่อง วันดีคืนดี The Day Before Tomorrow นิเทศศาสตร์ การละคร View

 

หน้าหลัก