ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัชศักดิ์ จิรวัฒน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น กาฬยุค รางวัลชมเชยประเภท เรื่องสั้น การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555 มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น ความทรงจำบางอย่าง ช่างรางเลือน เข้ารอบสุดท้ายรางวัล นายอินทร์อะวอร์ด (ประเภทเรื่องสั้น) ประจำปี 2555 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ บทกวี โลกโหยหาความคิดถึง เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด (ประเภทกวีนิพนธ์) ประจำปี 2555 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ จงดำรงคงไว้ซึ่งไฟศิลปิน(เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2556) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ สงครามโลกเสมือน (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2556) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น:เรื่องของคนสร้างคน มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น:เคว้งคว้างกลางลอนดอน มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น:ต้นฉบับที่ถูกคัดออก มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ Prescriptive Grammar in Spoken English and Its Role in the Classroom การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก