ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รัชชุมาศ ลัภยวิจิตร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชชุมาศ ลัภยวิจิตร และ A.Hnin Pwint Han บทเพลงเพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชชุมาศ ลัภยวิจิตร How to Write a Process Paragraph (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก