ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : รณพีร์ ตุลวรรธนะ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ กระต่ายน้อยคอยรัก Playboy Bunny ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ โครงการ Sunny Bangchak ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนครบวงจร ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Sunny Bangchak) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสำนักงานบริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด จังหวัดนระยอง ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ วาดบ้าน บันทึกเมือง ศิลปะ การออกแบบ View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ วาดบ้านบันทึกเมือง 2 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ DETAIL นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน SYNC ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ โครงการปรับปรุงสำนักงานบางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก