ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มีชัย ออสุวรรณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.มีชัย ออสุวรรณ Interaction between community college processes and Asian American and Pacific Islander subgroups. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก