ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มาณพ ศิริภิญโญกิจ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ ชั้นอพยพ Evacuation Shelf ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ แมลงกล Mechanical Insects ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ เทคโนโลยีเครื่องตัดเลเซอร์และการนำไปใช้สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กรณีศึกษา : ชั้นหนังสือ ลำดับชั้น ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เริ่มต้นเขียนแบบด้วย 2D AutoCAD และ 3D SketchUp ศิลปะ การออกแบบ View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ The Spatial Use and Behaviour in the Low Cost Public Housing Projects Case Study of Baan Eua-Arthorn, Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ ตำราการออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและร้านอาหารRetail Space and Restaurant Design สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View

 

หน้าหลัก