ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มาจิตตรี กิจพิศุทธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บัญชี มาจิตตรี กิจพิศุทธิ์ ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างธุรกิจใหม่ ร้านตัดผมสุภาพบุรุษ De Kapper Barber Shop บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก