ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มนน ธรานุรักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Home Delivery ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Organic Polygon ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Light Camouflage ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนน ธรานุรักษ์ หนังสือ คิดบวก ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ The Rhythm of Symmetry, Motion Graphics ศิลปะ ดนตรี View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ ญ ฑ ฒ วัฏจักรสังขาร ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ ตราสัญลักษณ์ ไตเติ้ล และกราฟฟิกประกอบรายการโทรทัศน์ Digital Age ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ กราฟฟิกเชิงเคลื่อนไหวประกอบงานแสดงมอเตอร์โชว์ 2013   ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.มนน ธรานุรักษ์ Motion Graphic Design to Communicate Thai Brand Archetypes ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.มนน ธรานุรักษ์ สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.มนน ธรานุรักษ์ Avartar ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก