ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มนต์ชัย สันติเวส

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส นามบัตร ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส อุปบัติ ณ โลกี หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส Combine ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส ควงกล้องท่องโลก หนังสือภาพถ่ายพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2554-2555 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส แผ่นพับรับความรู้ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2555-2556 ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส 1 Don't stop me nowVISUAL ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์มนต์ชัย สันติเวส 1)The Enlightenment 3 2)ธนู ลม ไฟ 3)Illusion ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก