ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มณีเนตร วรชนะนันท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.มณีเนตร วรชนะนันท์ The Assessment of Music Tourism Effect on the Society สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก