ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : มณีทิพย์ เอี่ยมชาญชัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ มณีทิพย์ เอี่ยมชาญชัย ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แผนธุรกิจร้านยา คลังยาเชียงคำ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก