ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภูมิสิทธิ์ ประดิษฐ์ธีระ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ภูมิสิทธิ์ ประดิษฐ์ธีระ วาฟเฟิลโยเกิร์ตผลไม้อบแห้ง (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ คหกรรม View

 

หน้าหลัก