ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภิรายุ มารศรี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ภิรายุ มารศรี โครงการออกแบบกุฏิพระพุทธสาวก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ภิรายุ มารศรี โครงการออกแบบอาคารสำนักงานบริษัท ทิปท็อป เอ็นยิเนียริ่ง ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก