ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภาสิต ลีนิวา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ภาสิต ลีนิวา Integration of Psychoacoustics and Activities in Learning Environment สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ภาสิต ลีนิวา Evaluation of Sound Absorption Performance of Large Lecture Rooms in Public Universities สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View

 

หน้าหลัก