ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภาวินี ถนอมราษฎร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ภาวินี ถนอมราษฎร์ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ การปรับปรุงคุณภาพและความเชี่ยวชาญ บริษัท ซี ซี เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก