ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภาณุวัฒน์ คุปตะพันธ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภาณุวัฒน์ คุปตะพันธ์ การเขียนบท VDO Presentation บริษัท ดีเอสทีแอล จำกัด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก