ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภัสสร กิตติฤดีกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี ภัสสร กิตติฤดีกุลประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ในการเลือกใช้บริการการสกรีน ถุงพลาสติก สําหรับลูกค้ารายย่อย ของ บริษัทราชวงศ์บรรจุภัณฑ์ จํากัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก