ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภวิศ ชุมวรฐายี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ภวิศ ชุมวรฐายี ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ การโฆษณาบนเว็บไซต์ กูเกิล ดอทคอมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก