ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ภฤศมน คำมะสอน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ภฤศมน คำมะสอน โครงการออกแบบตกแต่งภายในร้าน Charm Gems Jewelry และสำนักงาน, กรุงเทพ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก