ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พีรชัย เกิดสินธุ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พีรชัย เกิดสินธุ์ บทบาทแบบชาวนา นักบวช และนักรบ กับการขยายตัวของชุมชนแบบออนไลน์ในภาพยนตร์เรื่อง The Social Network นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พีรชัย เกิดสินธุ์ ผลิตภาพยนต์ขนาดยาวเรื่อง ที่ว่างระหว่างสมุทร (The Isthmus ) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ The Dependence on International Film Festivals of Thai Independent Cinema นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก