ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิมพ์จิต ตปนียะ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ การ์ดมีไส้ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ นิทานเมืองหิว ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ ภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กเรื่อง กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต  ตปนียะ นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องรู้อะไรบ้าง  ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ สคส. สัมผัสสุข ศิลปะ จิตรกรรม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ สัมผัสสุข..สัมผัสสนุก ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ ภาพประกอบหนังสือนิทานเรื่อง มือฉันเก่งจัง ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ พิมพ์จิต ตปนียะ 1) My Kinetic Energy 2) Ar-rai…Ar-rai , 3) 3 ชิ้นอะไรอยู่ในนั้นนะ? 4) Uniqueness 5) My Pastel girl ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ พิมพ์จิต ตปนียะ Unseen To Be Seen ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ พิมพ์จิต ตปนียะ Platy The queen of Kingdom ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต  ตปนียะ พอประมาณ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก