ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พิจิกา สงวนศักดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พิจิกา สงวนศักดิ์ งานวิจัย The Investigation of TWG Tea Salon & Boutique’s customer behavior นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิจิกา สงวนศักดิ์ การจำแนกกลุ่มเน็ตไอดอลในประเทศไทย และสาเหตุที่แบรนด์เลือกใช้เน็ตไอดอลในการทำการ ตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิจิกา สงวนศักดิ์ ผิว Layered ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก