ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พาดสาย นาคพรต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พาดสาย นาคพรต สูตรเครื่องดื่ม Thai Herb Cocktail ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พาดสาย นาคพรต สูตรเครื่องดื่ม Thai Herb Mocktail ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก