ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พัฒนพล เหรียญโมรา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา Construct Validity and Expert Benchmarking of the Haptic Virtual Reality Dental Simulator คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา Recognizing Clinical Styles in a Dental Surgery Simulator คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา Toward Intelligent Tutorial Feedback in Surgical Simulation Robust Outcome Scoring for Endodontic Surgery คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา Use of Haptic Feedback toTrain Correct Application ofForce in Endodontic Surgery คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก