ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พัชรนันท์ ทองชัยประสิทธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พัชรนันท์ ทองชัยประสิทธิ์ การพัฒนาสูตรขนมหวานฟิวชั่น-ขนมมองบลังค์รสถั่วเหลืองบด Creative Menu: Thai Flavor Mung Bean Mont Blanc (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ คหกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. พัชรนันท์ ทองชัยประสิทธิ์ วิจัยใช้ประโยชน์ สูตรอาหารฟิวชั่น: ทาโก้ต้มข่าไก่แห้ง ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก