ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พรหมพร ศรีวิลาศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพร ศรีวิลาศ โครงการออกแบบสำนักงานบริษัท Global frozen food (Thailand) มหาชัยสมุทรสาคร ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพรศรีวิลาศ โครงการออกแบบร้าน Ananta Fine Jewelry ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพร ศรีวิลาศ โครงการออกแบบภายในโรงเรียนอนุบาล KIDZ VILLAGE ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก