ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พรหมพร ศรีวิลาศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพร ศรีวิลาศ โครงการออกแบบสำนักงานบริษัท Global frozen food (Thailand) มหาชัยสมุทรสาคร ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพรศรีวิลาศ โครงการออกแบบร้าน Ananta Fine Jewelry ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก