ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พรนภัส ไชยสถาน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ พรนภัส ไชยสถาน ดร.ปฐมา สตะเวทิน Strategic Communication Management for Symphony Orchestra in the Context of Lanna Culture A Case Study of The Chiang Mai Youth Philharmonic Brand and Symphony Orchestra Foundation Strategic Communication Management for Symphony Orchestra in the Context of Lanna Culture A Case Study of The Chiang Mai Youth Philharmonic Brand and Symphony Orchestra Foundation นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก