ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พยนต์ ไกรนุยะฉันท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพยนต์ ไกรนุยะฉันท์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ดร.ดอน อิศรากร Investigating the Effectiveness of BU WebEx System คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

 

หน้าหลัก