ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พจนีย์ จันทรศุภวงศ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พจนีย์  จันทรศุภวงศ์ นายเอกพจน์ อุปโคตร นายวีรพงษ์ สุระพิพิธ โครงการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทมหาชัยการค้า จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พจนีย์ จันทรศุภวงศ์ ธัญชนิต เลิศวุฒิวงศา และ วีรศักดิ์ ทูลกสิกร การพัฒนาระบบจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันออนไลน์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

 

หน้าหลัก