ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงศ์ธร สัตยมานะ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ No Title ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ SUPREME COMPLEX สาขาสามเสน ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ e’te’ ICE CREAM SHOP สาขาสีลม ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ Tesco Hyper Market Malaysia ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ B2S Fashion Island ศิลปะ การออกแบบ View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ ห้องสมุด ห้องสมุด มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ Tesco Lotus สาขานครนายก ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ Tesco Lotus สาขาถลาง ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก