ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงศ์ธริน เพชรจันทร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร Charcoal Journey I, II, III, IV and V ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร FH2.4_Composition 2013 ศิลปะ จิตรกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร อักษร รักพงศ์ ทอศาลา ศิลปะ การออกแบบ View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร Weaving in Space ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก