ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ ผลงานสร้างสรรค์ โครงการ แผนกลยุทธ์กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสเนส(ประเทศไทย)จำกัด กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions Provider)และผู้รับบริการ(Dealers และ End User) ปี 2555 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ หัวข้อ ผสานทำนองครรลองชีวิต (The Harmony of Life) ซึ่งได้รับเลือกในการแสดง 1 ภาพ B24 จงรัก (Homage) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ กรอบ กรอบ กรอบ (The Frame) ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ ต้องสวย (STAY COOL) แม่ลูกพิศวง (WONDER) แม่ลูกพิศวง (WONDER) โลกต้องรู้ (SHARE) ตลอดมาและตลอดไป (BEFORE NOW AND FOREVER) เวลาเรียน (IN CLASS) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก