ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ ผลงานสร้างสรรค์ โครงการ แผนกลยุทธ์กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสเนส(ประเทศไทย)จำกัด กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions Provider)และผู้รับบริการ(Dealers และ End User) ปี 2555 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ หัวข้อ ผสานทำนองครรลองชีวิต (The Harmony of Life) ซึ่งได้รับเลือกในการแสดง 1 ภาพ B24 จงรัก (Homage) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก