ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : พงศกร อารีศิริไพศาล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ พงศกร อารีศิริไพศาล การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางภายในมหกรรมงานพืชสวนโลก 2554การทำสวนยางภายในมหกรรมงานพืชสวนโลก 2554 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารของไปรษณีย์ไทย ชุด ๑๒ นักษัตร ศิลปะ การออกแบบ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล การออกแบบอัตลักษณ์ ของบริษัท Tai Shou ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์พงศกร อารีศิริไพศาล 1. นุ่งห่ม (LoinCloth) 2. ตักบาตรน้ำผึ้ง (Honey Merit) 3. ด้วยความภักดี (Be Royal) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อผสานทำนองครรลองชีวิต(The Harmony of life) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ A12 ชื่อภาพ ความงามภายใน (Beauty inside) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ อยู่อย่างกลมกลืน (The Harmony with Nature) จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ D47 ชื่อ ภาพ ในห้วงจักรวาล (In Universe) ลำดับที่ D48 ชื่อภาพ วงจรชีวิต (Life Circle) ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก