ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ฝ้ายคำ ถิรพร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ฝ้ายคำ ถิรพร Strategic Partnership Towards Inclusive Growth: The Role of Sino-Thai Supply Chains บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก