ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปุณิกา ทวีธนธาตรี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปุณิกา ทวีธนธาตรี และ ทิวา พาร์ค การศึกษาพฤติกรรมของเพศที่ต่างกันในการเลือกซื้อสินค้าทำมือโดยช่องทางออนไลน์   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก