ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ Time Management Domestic Express Transportation Services บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ The Impact of Supplier Relationship Management on Transportation Service Level Case Study: Top Two Rank of Private Domestic Express Transportation Company in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก