ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ Time Management Domestic Express Transportation Services บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก