ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิยะราช สวัสดิ์เอื้อ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยะราช สวัสดิ์เอื้อ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ สูตรขนมฟิวชั่น: ชูครีมไส้กระเจี๊ยบ ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก