ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปิยลักษณ์ เบญจดล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ปิยลักษณ์ เบญจดล (บทความ) เกอริลลา เกิร์ลส: วันเดอร์วูแมนแห่งวงการศิลปะ กลุ่มนิรนามผู้ท้าทายสถาบันทางศิลปะและประกาศการกลับมาของเฟมินิสต์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ปิยลักษณ์ เบญจดล Parasol: Visual Trope of Protection, Attraction, and Identification in Thai Womanhood Formation สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล Melanie and Me ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก