ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร Read Aloud: Junior level-volume 1 (Book and CD) (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร ดร.ภูเกริก บัวสอน วิจัยใช้ประโยชน์แผนการตลาดร้านหมวกเหล็กสเต๊กเฮ้าส์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือนิทานประกอบความรู้ เรื่อง น่ารู้...ของบัว การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก