ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์ การเปรียบเทียบตัวละครหลักและความเชื่อที่สะท้อนผ่านตำนานเรื่อง แม่นาคพระโขนง และ นางพญางูขาว มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View

 

หน้าหลัก