ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม โครงการวิจัยพัฒนาระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานในสถานประกอบการ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษารูปแบบการวางแป้นพิมพ์ภาษาไทยเพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์บนระบบปฏิบัติการ iOS คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม นางสาวสุภาพร ทองรอด นายธนพนธ์ วันวาน โครงการวิจัยและการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองพัทยาบนไอโฟน คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพื่อสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก