ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปรีชญะ  โรจน์ฤดากร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร การเลื่อนเปลี่ยนเลื่อนตู้เก็บของSliding Storage ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก