ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปริณดา เริงศักดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ปริณดา เริงศักดิ์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านละครเกาหลีอิงประวัติศาสตร์แดจังกึม นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปริณดา เริงศักดิ์ ร่วมกับ อ.ยุคลธร ต้นพงศธร การนำเสนอข่าวเด็กกับการถูกละเมิดสิทธิบนหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปริณดา เริงศักดิ์ ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการรายงานข่าวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปริณดา เริงศักดิ์ การเปิดเผยตนเองกับการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก