ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปรัชญา รุ่นประพันธ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี ปรัชญา รุ่นประพันธ์ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ แผนธุรกิจอพาร์ทเมนต์เดอร์เรสท์ ปราจีนบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก