ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปภาวี ลิมกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ออกแบบฉากและแสงละครเรื่อง The Damned Girl ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ช่วยผู้ออกแบบแสง ละครเรื่อง The Pirates of Penzance ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ออกแบบแสงละครเรื่อง Top Gun the Musical ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสง( Lighting Designer) ละครเรื่อง My Name Is Asher Lev ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ช่วยผู้ออกแบบแสง ละครเรื่อง Dance Masters ศิลปะ การออกแบบ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสงละครเรื่อง The Clan Resilience: It's all in our nature นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสงละครเรื่อง Shattered นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสงละครเรื่อง Fractured Fables: The Prison Puppet Project นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสงและ ออกแบบโปรเจคชั่นSkin of Our Teeth นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer Shattered ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Scenic and Lighting Designer Wolf in a Mirror ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer Time Waits for No One ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer N' EXISTE PAS? ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer The Sound of Music ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผลงานออกแบบแสง เรื่อง Skin of Our Teeth ได้รับการนําเสนอร่วมกับ University of Victoria ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผลงานออกแบบแสง Here A Captive Odyssey ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผลงานออกแบบแสง Three penny Opera ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผลงานสร้างสรรค์ การออกแบบแสงสำหรับละครเรื่อง Westside Story ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer งูขาว ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก