ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ปทิตตา นิรันพรพุทธา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ปทิตตา นิรันพรพุทธา Mon's Pathway ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก